Adatvédelmi irányelvek | Alphapark Keszthely bevásárlóközpont
Keszthely, Hungary

Adatvédelmi irányelvek

 

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás honlap látogatók és nyereményjátékokban résztvevők számára

 

Tartalomjegyzék

 1. Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei
 2. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (neve és) elérhetősége
 3. Cookies
 4. hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelés
 5. Facebook hírlevél feliratkozó nyereményjáték
 6. Facebook üzenőfali nyereményjáték
 7. Weboldali vásárlással egybekötött promóció, nyereményjáték
 8. Weboldali nyereményjáték

 

Az ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 • Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei

 • Adatkezelő megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
 • MNB nyilvántartási szám: 1211-7
 • Adatkezelő adószáma: 18182587-2-44
 • Adatkezelő székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
 • Adatkezelő képviselő: ERSTE Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em.; Cg.: 01-10-044157)

Adatkezelő tulajdonában lévő bevásárlóközpont:

Keszthely Alphapark Bevásárlóközpont

Bevásárlóközpont címe:

8360 Keszthely, Frech Miklós u. 2-4.

Adatkezelő e-elérhetősége:

erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu

 • Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének (neve és) elérhetősége:

Dr. Lencs Petra elérhetősége: petra.lencs@ngylpartners.hu

 • Cookies

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő saját honlappal rendelkezik, amely https://alphaparkkeszthely.hu/ címen érhető el. 

A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

A weboldal üzemeltetésével, tartalom szerkesztésével, hírlevél szerkesztésével, kiküldésével az adatbázis karbantartásával kapcsolatos feladatokat, valamint a tárhely szolgáltatást külső vállalkozások, mint adatfeldolgozók látják el. Az adatbiztonság és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói szerződést köt, vagy a megbízási szerződés részeként rögzítik az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályokat.

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók: 

adatfeldolgozók:

 • név: Szubjektív Média Kft.
 • székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal üzemeltetésével, tartalom szerkesztésével, hírlevél szerkesztésével, kiküldésével az adatbázis karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 • név: DotRoll Kft.
 • székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltató.

A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal. 

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyesesetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal. 

Az Adatkezelő által használt sütik funkciója: technikai okokból (a látogatás beazonosítása, preferenciák tárolása…) abból a célból például, hogy az oldal megjelenését az Ön gépe konfigurációjához igazíthassuk; statisztikai elemzések és forgalomkezelés céljából, amelyek lehetővé teszik számunkra a weboldal ergonómiai javítását és a szolgáltatásaink fejlesztését; azért, hogy weblapunkon vagy harmadik fél oldalán az érdeklődési körével kapcsolatos kereskedelmi ajánlatokat tehessünk Önnek.

Az Adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google (Google Inc., Mountain View, California, USA) adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www.google.hu/policies/privacy

A látogató böngészője beállításakor a sütik kezelésére több lehetőség közül is választhat, így elfogadhatja vagy el is utasíthatja azok használatát akár részleteiben, akár általánosságban véve, és ezt bármikor megteheti.

 

Elsődleges sütik:

– Technikai sütik: Elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Lehetővé teszik a weboldal különböző részei közötti navigálást, és bizonyos funkciók használatát.

– Munkamenet sütik: Olyan ideiglenes sütik, amelyek segítségével a navigálás gyors és egyszerű lesz az oldalon. 

– Állandó sütik: A munkamenet, vagyis az oldal látogatása után egy meghatározott ideig még a böngészőben maradnak (hacsak a felhasználó nem törli őket).

– Funkcionális sütik: A lehető legjobb felhasználói élmény elérése érdekében észlelik, hogy milyen eszközről látogatták meg a weboldalt, megjegyzik a felhasználó tevékenységeit, jellemzőit (pl. tartózkodási hely, nyelv. stb.) 

 

Harmadik féltől származó sütik:

– Teljesítmény sütik: Névtelen és összesített információkat rendszerez a felhasználó online viselkedéséről (pl. böngésző típus, Internet Protocol (IP) cím, operációs rendszer, meglátogatott weboldal domain cím, weboldal látogatásának dátuma és időpontja stb.) statisztikai célokra és látogatói profilok létrehozására.

 

Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyek azonosíthatnák a felhasználók személyét. Honlapunkon szerepelnek olyan linkek is, melyek más olyan weboldalakra terelik a felhasználót, amelyek nem az Adatkezelő tulajdona (harmadik féltől származó tartalmak, linkek és plug-in-ek). Az Adatkezelő nem felelős ezen webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért.

 

Hirdetéseinket külső szolgáltatók (Google, Facebook, Instagram) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook, Instagram) cookie-k segítségével tárolják. A Facebook beállításokról (Facebook Inc. Menlo Park, California, USA) a https://www.facebook.com/policies/cookies/és a https://www.facebook.com/about/privacy/update oldalakon talál bővebb információt. Az Instagram beállításokról a https://help.instagram.com/ oldalon talál bővebb felvilágosítást

 

Az adatkezelés célja:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével.

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

kezelt adatok köre:

a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve, számítógép beállításától függően-a böngésző és az operációs rendszer típusa.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig (a cél megvalósulásáig), de maximum a rögzítéstől számított 2. évig tárolja az adatkezelő az adatokat.

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 • hírlevél küldéssel összefüggő adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából, lehetőséget biztosít a Bevásárlóközpont weboldalán hírlevélre való feliratkozásra.

A hírlevélre természetes személy e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév) megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. 

Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Hírlevelet csak olyan természetes személynek küld az Adatkezelő, aki azt az Adatkezelő kommunikációs vagy marketing csatornáján kifejezetten hozzájárult. 

 

LEIRATKOZÁS:

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat. 

Amennyiben vissza kívánja vonni a Társaság részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz le kíván iratkozni a hírlevélről, visszavonja hozzájárulását), úgy ezt info@alphaparkkeszthely.hu vagy a hirlevel@alphaparkkeszthely.hu címre küldött elektronikus levélben teheti meg, vagy a hírlevelet tartalmazó e-mail-ben (elektronikus üzenet) lehetőség van közvetlenül leiratkozásra. A Társaság ez esetben, a továbbiakban hírlevelet nem küld. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hírleveleket megbízási szerződés alapján külsős vállalkozás közreműködésével kerülnek kiküldésre, a hírlevélre feliratkozók adatait a megbízott vállalkozás saját adatbázisában tárolja. Az adatbiztonság és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói szerződést köt, vagy a megbízási szerződés részeként rögzítik az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályokat.

 

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók: 

adatfeldolgozók: 

 • Név: Szubjektív Média Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal üzemeltetésével, tartalom szerkesztésével, hírlevél szerkesztésével, kiküldésével az adatbázis karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 • név: SAS Sendinblue
 • székhely: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevelek kiküldése és a kiküldött hírlevelek analitikája.

 

Az adatkezelés célja:

A marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevélküldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez

 

kezelt adatok köre:

e-mail cím, érintett neve (vezetéknév és keresztnév)

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 • Facebook hírlevél feliratkozó nyereményjáték

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő a Facebook oldalán https://www.facebook.com/alphaparkkeszthely egy Facebook hírlevél feliratkozó űrlapon keresztül lehetőséget biztosít a nyereményjátékban résztvevők számára a regisztrációra a és a hírlevélre való feliratkozásra (Facebook hírlevél feliratkozó űrlap). A játékosok az űrlap maradéktalan kitöltésével jogosultak a nyereményjáték sorsoláson való részvételre. A nyerteseket az űrlapon keresztül az Alphapark Keszthely bevásárlóközpont hírlevelére feliratkozó és az űrlapon található kérdésekre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a (https://socialwinner.besocial.hu/) alkalmazás segítségével. A nyertes nevét az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a Alphapark Keszthely Facebook-oldalon, sorsolás tárgyú üzenőfali posztban. Ezt követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez szükséges adatokat. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel. Az aktuális nyereményjáték szabályzatát az Adatkezelőelérhetővé teszi a Facebook hírlevél feliratkozó űrlapon. Egyes esetekben az Adatkezelő tulajdonában lévő Bevásárlóközpont Bérlője a nyeremény szponzorálója, így a nyeremény és az adó vonzata a Bérlőt terheli. Ebben az esetben az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítását követően a nyertes személyes adatait és az adózáshoz szükséges személyes adatokat továbbítja az adott Bérlőnek. A nyeremény átadása és adó megfizetésével kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Bérlő lesz az adatkezelő. 

 

A hírlevélre természetes személy e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév) és lakhelyének neve megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. 

 

Egyéb adatkezelés (Facebook képpont és Google Analytics)

A Facebook, mint önálló Adatkezelő Facebook képpontot használ, ami lehetővé teszi, hogy az Facebook statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook hirdetéseit hatékonyabbá teheti.

 

 A Facebook beállításokról (Facebook Inc. Menlo Park, California, USA) a https://www.facebook.com/policies/cookies/és a https://www.facebook.com/about/privacy/update oldalakon talál bővebb információt.

 

Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

Hírlevelet csak olyan természetes személynek küld az Adatkezelő, aki azt az Adatkezelő kommunikációs vagy marketing csatornáján kifejezetten hozzájárult. 

 

LEIRATKOZÁS:

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat. 

Amennyiben vissza kívánja vonni a Társaság részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz le kíván iratkozni a hírlevélről, visszavonja hozzájárulását), úgy ezt info@alphaparkkeszthely.hu vagy a hirlevel@alphaparkkeszthely.hu címre küldött elektronikus levélben teheti meg, vagy a hírlevelet tartalmazó e-mail-ben (elektronikus üzenet) lehetőség van közvetlenül leiratkozásra. A Társaság ez esetben, a továbbiakban hírlevelet nem küld. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A hírlevelek megbízási szerződés alapján külsős vállalkozás közreműködésével kerülnek kiküldésre, a hírlevélre feliratkozók adatait a megbízott vállalkozás saját adatbázisában tárolja. Az adatbiztonság és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett az Adatkezelő a hírlevél szervezésében, kiküldésében érintett adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói szerződést köt, vagy a megbízási szerződés részeként rögzítik az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályokat.

 

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók: 

 

adatfeldolgozók: 

 • név: SAS Sendinblue
 • székhely: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevelek kiküldése és a kiküldött hírlevelek analitikája, hírlevélre feliratkozott személyek adatainak tárolása.

 

 • Név: Szubjektív Média Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.  

 

Az adatkezelés célja:

 1. A Facebook hírlevél feliratkozó nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése. 
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel.
 3. Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
 4.  Nyereményjátékban résztvevők részére hírlevél küldése.
 5. Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény) 

 

Az adatkezelés jogalapja:

1) 2) 4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, 1.(2.) a Grt. 6. § (5) bekezdése.

  3) 5) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi     kötelezettségteljesítéséhez szükséges. Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése. 

 

kezelt adatok köre:

 1. Facebook hírlevél feliratkozó játékban regisztráló játékosok esetén: e-mail   címe, neve (vezetéknév és keresztnév) és lakhelyének megnevezés.
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: a nyertes telefonszáma, lakóhely megnevezése, lakcím.
 3. Nyeremény átadásakor: emailcím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím, 

az adózáshoz: születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító jele.

 1. Hírlevél küldés esetén: e-mail cím, érintett neve (vezetéknév és keresztnév)
 2. Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév), anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Abban az esetben amikor a meghirdetett nyereményjátékot egy adott Bérlő szponzorálja az Adatkezelő a következő személyes adatokat továbbítja a Bérlő felé: 

Adattovábbítás  

címzettje: Adott nyereményjátékot szponzoráló Bérlő

jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

átadott adatok kategóriái: nyertes neve, elérhetősége, lakcíme és a nyeremény adó vonzatához szükséges adatok.

 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. Adatkezelési cél esetén A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.
 2. Adatkezelési cél esetén: nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig.
 3. Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.

A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.

 1. Adatkezelési cél esetén: A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.
 2. Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadása esetén a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 4.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 3.) 5.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 •  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

 • Facebook üzenőfali nyereményjáték

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő a Facebook oldalán https://www.facebook.com/alphaparkkeszthely egy Facebook üzenőfali nyereményjátékot szervez. A játékban megjelentett Nyereményjáték szabályzatban   rögzített módon, feltételekkel tud részt venni. A Nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel, a felhívó poszt alá történő kommenteléssel- mint ráutaló magatartással járulnak hozzá, hogy a megadott adataikat az Adatkezelő jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyereményjáték lebonyolítása és kapcsolattartás céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket és profilképüket Szervező a Facebook oldalán nyilvánosságra hozza. Az érintett a hozzájárulását a Szervező részére írt e-mail vagy privát Facebook üzenetben bármikor visszavonhatja, ezen esetben adatai törlésre kerülnek, a játékban a továbbiakban nem vehet részt, részére a nyeremény nem adható át. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti, illetőleg egyesesetekben a Szervező jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége teljesítése alapján a hozzájárulás visszavonása ellenére tovább kezelheti a személyes adatokat.

A nyerteseket a Facebook üzenőfali játékban résztvevők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a (www.random.org) alkalmazás segítségével. A nyertes nevét az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a Alphapark Keszthely Facebook-oldalon, sorsolás tárgyú üzenőfali posztban. Ezt követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez szükséges adatokat. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervezőrendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel. A Facebook üzenőfali nyereményjáték szövegében (Facebook poszt) az Adatkezelő elérhetővé teszi az aktuális nyereményjáték szabályzatát.

Egyes esetekben az Adatkezelő tulajdonában lévő Bevásárlóközpont Bérlője a nyeremény szponzorálója, így a nyeremény és az adó vonzata a Bérlőt terheli. Ebben az esetben az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítását követően a nyertes személyes adatait és az adózáshoz szükséges személyes adatokat továbbítja az adott Bérlőnek. A nyeremény átadása és adó megfizetésével kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Bérlő lesz az adatkezelő

 

Egyéb adatkezelés (Facebook képpont és Google Analytics)

A Facebook, mint önálló Adatkezelő Facebook képpontot használ, ami lehetővé teszi, hogy az Facebook statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook hirdetéseit hatékonyabbá teheti.

 

 A Facebook beállításokról (Facebook Inc. Menlo Park, California, USA) a https://www.facebook.com/policies/cookies/és a https://www.facebook.com/about/privacy/update oldalakon talál bővebb információt.

 

Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

 

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók: 

 

adatfeldolgozók: 

 

 • Név: Szubjektív Média Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.  

 

Az adatkezelés célja:

 1. A Facebook üzenőfali nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése. 
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel.
 3. Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
 4. Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény) 

 

Az adatkezelés jogalapja:

1) 2) 3) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Számviteli tv. 169. § (1) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,

4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

kezelt adatok köre:

 1. Facebook üzenőfali nyereményjátékban résztvevők esetén: Facebook profil ID címe, kommentje 
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév).
 3. Nyeremény átadásakor: emailcím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím,

az adózáshoz: név (vezetéknév és keresztnév) születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító jele.

 1. Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév), anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Abban az esetben amikor a meghirdetett nyereményjátékot egy adott Bérlő szponzorálja az Adatkezelő a következő személyes adatokat továbbítja a Bérlő felé: 

 

Adattovábbítás  

 • címzettje: Adott nyereményjátékot szponzoráló Bérlő
 • jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 
 • átadott adatok kategóriái: nyertes neve, elérhetősége, lakcíme és a nyeremény adó vonzatához szükséges adatok.

 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. Adatkezelési cél esetén: A nyereményjáték sorsolását követő 30 nap.
 2. Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig 
 3. Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.

A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.

 1. Adatkezelési cél esetén: Nyeremény átadása esetén: a 2000. évi C. törvény169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje végett 8 év.

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 3.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 4.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 •  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

 • Weboldali vásárlással egybekötött promóció, nyereményjáték

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő a weboldalán https://alphaparkkeszthely.hu/ vásárlással egybekötött nyereményjátékot szervez. A játékban megjelentetett Nyereményjáték szabályzatban rögzített módon, feltételekkel tud részt venni. A Nyereményjátékban résztvevő játékosok az Alphapark Keszthely bevásárlóközpont üzleteiben történt vásárlást követően a weboldalra elhelyezett felületen regisztrál a játékba – mint ráutaló magatartással járulnak hozzá, hogy a megadott adataikat az Adatkezelő jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyereményjáték lebonyolítása és kapcsolattartás céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező weboldalán nyilvánosságra hozhatja. Az érintett a hozzájárulását a Szervező részére írt e-mail-be bármikor visszavonhatja, ezen esetben adatai törlésre kerülnek, a játékban a továbbiakban nem vehet részt, részére a nyeremény nem adható át. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti, illetőleg egyesesetekben a Szervező jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége teljesítése alapján a hozzájárulás visszavonása ellenére tovább kezelheti a személyes adatokat.

A nyerteseket a Weboldali vásárlással egybekötött nyereményjátékban résztvevők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a (www.random.org) alkalmazás segítségével. Ezt követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez szükséges adatokat. A nyeremények után fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervezőrendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel. A Weboldali nyereményjátékban az Adatkezelő elérhetővé teszi az aktuális nyereményjáték szabályzatát.

Egyes esetekben az Adatkezelő tulajdonában lévő Bevásárlóközpont Bérlője a nyeremény szponzorálója, így a nyeremény és az adó vonzata a Bérlőt terheli. Ebben az esetben az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítását követően a nyertes személyes adatait és az adózáshoz szükséges személyes adatokat továbbítja az adott Bérlőnek. A nyeremény átadása és adó megfizetésével kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Bérlő lesz az adatkezelő

 

Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

 

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók: 

 

adatfeldolgozók: 

 

 • Név: Szubjektív Média Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.  

 

 • név: DotRoll Kft.
 • székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltató.

 

Az adatkezelés célja:

 1. A Weboldali vásárlással egybekötött nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése. 
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel.
 3. Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
 4. Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény) 

 

Az adatkezelés jogalapja:

1) 2) 3) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Számviteli tv. 169. § (1) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,

4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

kezelt adatok köre:

 1. Weboldali vásárlással egybekötött nyereményjátékban résztvevők esetén: nevét, email címét, városát, és a vásárlási blokkjának az AP kódját 
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév).
 3. Nyeremény átadásakor: emailcím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím,
 4. az adózáshoz: név (vezetéknév és keresztnév) születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító jele.
 5. Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév), anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Abban az esetben amikor a meghirdetett nyereményjátékot egy adott Bérlő szponzorálja az Adatkezelő a következő személyes adatokat továbbítja a Bérlő felé: 

 

Adattovábbítás  

 • címzettje: Adott nyereményjátékot szponzoráló Bérlő
 • jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 
 • átadott adatok kategóriái: nyertes neve, elérhetősége, lakcíme és a nyeremény adó vonzatához szükséges adatok.

 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. Adatkezelési cél esetén: A nyereményjáték sorsolását követő 30 nap.
 2. Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig 
 3. Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.
 4. A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.
 5. Adatkezelési cél esetén: Nyeremény átadása esetén: a 2000. évi C. törvény169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje végett 8 év.

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 3.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 4.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 •  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

 • Weboldali nyereményjáték

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő a weboldalán https://alphaparkkeszthely.hu/ nyereményjátékot szervez. A játékban megjelentetett Nyereményjáték szabályzatban rögzített módon, feltételekkel tud részt venni. A Nyereményjátékban résztvevő játékosok az Alphapark Keszthely bevásárlóközpont weboldalra elhelyezett felületén regisztrál a játékba – mint ráutaló magatartással járulnak hozzá, hogy a megadott adataikat az Adatkezelő jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyereményjáték lebonyolítása és kapcsolattartás céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező weboldalán nyilvánosságra hozhatja. Az érintett a hozzájárulását a Szervező részére írt e-mail-be bármikor visszavonhatja, ezen esetben adatai törlésre kerülnek, a játékban a továbbiakban nem vehet részt, részére a nyeremény nem adható át. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti, illetőleg egyesesetekben a Szervező jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége teljesítése alapján a hozzájárulás visszavonása ellenére tovább kezelheti a személyes adatokat.

A nyerteseket a Weboldali nyereményjátékban résztvevők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a (www.random.org) alkalmazás segítségével. Ezt követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez szükséges adatokat. A nyeremények után fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel. A Weboldali nyereményjátékban az Adatkezelő elérhetővé teszi az aktuális nyereményjáték szabályzatát.

Egyes esetekben az Adatkezelő tulajdonában lévő Bevásárlóközpont Bérlője a nyeremény szponzorálója, így a nyeremény és az adó vonzata a Bérlőt terheli. Ebben az esetben az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítását követően a nyertes személyes adatait és az adózáshoz szükséges személyes adatokat továbbítja az adott Bérlőnek. A nyeremény átadása és adó megfizetésével kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Bérlő lesz az adatkezelő

 

Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot. Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

 

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók: 

 

adatfeldolgozók: 

 

 • Név: Szubjektív Média Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.  

 

 • név: DotRoll Kft.
 • székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltató.

 

Az adatkezelés célja:

 1. A Weboldali nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése. 
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel.
 3. Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
 4. Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény) 

 

Az adatkezelés jogalapja:

1) 2) 3) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Számviteli tv. 169. § (1) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,

4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

kezelt adatok köre:

 1. Weboldali nyereményjátékban résztvevők esetén: nevét, email címét, lakóhelyének neve.
 2. Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév).
 3. Nyeremény átadásakor: email cím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím,

az adózáshoz: név (vezetéknév és keresztnév) születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító jele.

 1. Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév), anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Abban az esetben amikor a meghirdetett nyereményjátékot egy adott Bérlő szponzorálja az Adatkezelő a következő személyes adatokat továbbítja a Bérlő felé: 

 

Adattovábbítás  

 • címzettje: Adott nyereményjátékot szponzoráló Bérlő
 • jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 
 • átadott adatok kategóriái: nyertes neve, elérhetősége, lakcíme és a nyeremény adó vonzatához szükséges adatok.

 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 1. Adatkezelési cél esetén: A nyereményjáték sorsolását követő 30 nap.
 2. Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig 
 3. Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.

A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.

 1. Adatkezelési cél esetén: Nyeremény átadása esetén: a 2000. évi C. törvény169.§. (1) (Sztv.) által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje végett 8 év.

 

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 3.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége, 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 4.) adatkezelési cél tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 •  kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. 

 

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot!